Լուծումներ

դիմում 01

Խառատահաստոց

դիմում 05

Ֆրեզերային հաստոցների մշակման կենտրոն

դիմում 04

Հղկող

դիմում 03

Հարթ տրիկոտաժի մեքենա

դիմում 02

Բազմագլուխ ասեղնագործության մեքենա

դիմում06

Պայուսակների պատրաստման մեքենա

դիմում 01

Եռակցող ռոբոտ

դիմում 01

Պլազմային կտրող մեքենա

դիմում 01

Փորագրման մեքենա